X
 

Dotace na občanskou vybavenost

Dotace pro občanskou vybavenost pokrývají nepřeberné množství témat atraktivních pro obyvatele obcí a měst i pro jejich návštěvníky. Dopravní terminály, cyklostezky, infrastruktura sociálních a zdravotních služeb, vybavení škol či zkapacitnění školek - to je pouze zlomek aktivit, které mohou být v regionech díky evropským dotacím rozvíjeny.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty:

 • Obce, kraje a jimi zřízené organizace;
 • nestátní neziskové organizace.

 Na co lze získat dotaci: 

 • výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy;
 • výstavbu a modernizaci cyklostezek, cyklotras a chodníků;
 • pořízení nízkoemisních vozidel veřejné dopravy;
 • výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů sociálních služeb a komunitních center;
 • výstavbu, rekonstrukci či pořízení sociálních bytů;
 • infrastrukturu pro poskytování zdravotních a psychiatrických služeb;
 • výstavbu, stavební úpravy a vybavení MŠ, ZŠ, SŠ, domů dětí a mládeže či školních družin;
 • revitalizaci významných kulturních památek;
 • zpřístupnění nadregionálních knihoven a muzeí.
 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Letiště Leoše Janáčka

  veřejný dopravce

  dotace na obnovu přistávací plochy

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Třebíč

  město

  dotace na modernizaci hřiště v areálu ZŠ

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Velká Bíteš

  město

  dotace na rekonstrukci náměstí

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Brno

  statutární město

  dotace na revitalizaci památky Špilberk

Realizované dotační projekty

 • Statutární město Brno

  Statutární město Brno - Dotace na regeneraci Špilberku

  Projekt o finančním objemu cca 150 mil. Kč byl zaměřen na zvýšení obslužnosti veřejnosti z hlediska kulturně-historické. Byly vytvořeny podmínky pro vybudování center informačního, kulturně-historického a edukačního.

 • Letiště BRNO

  Letiště BRNO - Dotace na výstavbu odletové haly

  Díky dotaci byla vznikla nová budova odletové haly letiště Brno-Tuřany. Celková přidělená dotace převýšila 51 mil. Kč a napomohla posunout letiště k evropským i Schengenským standardům.

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na rekonstrukci náměstí

  Díky získané dotaci došlo k celkové rekonstrukci náměstí. Byla řešena tehdejší neatraktivita a zastaralost technické a doprovodné infrastruktury. Celkové náklady se vyšplhaly na 50 mil. Kč.

 • Město Chropyně

  Město Chropyně - Dotace na cyklostezky

  Městu Chropyni dotace na výstavbu cyklostezky Chropyně - Plešovec zlepšila turistickou atraktivitu a zároveň zvýšila bezpěčnost sportovců i rekreantů na trase.

 • Krajská zdravotní

  Krajská zdravotní - Dotace na vybavení

  Dotace pomohla Krajské zdravotní s pořízením vybavení, které bude sloužit úplně těm nejmenším. Nové vybavení zlepší kvalitu péče o nedonošené děti.

 • Statutární město Zlín

  Statutární město Zlín - Dotace na rekonstrukci

  Statutární město Zlín požádalo o dotaci na rekonstrukci objektu ve svém centru. Získaná finanční podpora pomohla vybudovat společensko-kulturní a vzdělávací centrum.

Zobrazit další

Další reference

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na obnovu sportovního areálu

  Město Adamov získalo dotaci 11,6 mil. Kč na modernizaci sportovně nevyužívaného areálu. Teď areál nabízí širokou škálu sportovního vyžití nejen pro mládež. Z dotace vzniklo i asfaltové dopravní hřiště pro děti.

 • Město Frýdlant nad Ostravicí

  Město Frýdlant nad Ostravicí - Dotace na modernizaci ZŠ TGM

  Projekt zahrnoval modernizaci učeben a mimovýukových prostor a pořízení vybavení pro moderní výukové metody. Rozpočet projektu činil 16 mil. Kč.

 • Správa a údržba silnic JMK

  Správa a údržba silnic JMK - Dotace na silnice

  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje získala díky spolupráci s RENARDS dotaci na 9 projektů silnic II. třídy.

 • Město Chropyně

  Město Chropyně - Dotace na cyklostezky

  Městu Chropyni dotace na výstavbu cyklostezky Chropyně - Plešovec zlepšila turistickou atraktivitu a zároveň zvýšila bezpěčnost sportovců i rekreantů na trase.

 • Město Lanškroun

  Město Lanškroun - Dotace na sportovní areál Lanškroun

  V Lanškrouně dlouho chybělo vyhovující sportoviště. Díky dotaci a spolupráci se skupinou RENARDS byl ve městě vybudován sportovní areál.

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně

  Centrum sociálních služeb Hrabyně - Dotace na úpravu sportoviště

  Nevyhovující sportovní areál byl díky dotaci přestavěn a upraven na moderní centrum zdravého životního stylu pro tělesně omezené sportovce.

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na přístupovou komunikaci

  Město Adamov mělo dlouhodobě nevyhovující přístup je kostelu sv. Barbory. Po získání dotace došlo k revitalizaci přístupové komunikace ke kostelu.

 • Obec Radostín

  Obec Radostín - Dotace na infrastrukturu vzdělávání

  V obci Radostín využili dotaci, díky níž modernizovali infrastruktu pro vzdělávání v mateřské a základní škole.

 • Město Kunovice

  Město Kunovice - Dotace na energetickou úsporu

  Základní škola Červená cesta ve městě Kunovice získala dotaci na zlepšení své energetické náročnosti. Díky tomu ročně ušetří nemalé náklady.

 • Město Český Těšín

  Město Český Těšín - Dotace na Integrovaný plán rozvoje

  RENARDS zpracovalo pro město kompletní Integrovaný plán rozvoje města zaměřený na revitalizaci postižené MČ Svibice. Na základě této schválené strategie město realizovalo jednotlivé projekty občanské vybavenosti i nadále ve spolupráci s RENARDS.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno