X
 

Dotace na občanskou vybavenost

Dotace pro občanskou vybavenost pokrývají nepřeberné množství témat atraktivních pro obyvatele obcí a měst i pro jejich návštěvníky. Dopravní terminály, cyklostezky, infrastruktura sociálních a zdravotních služeb, vybavení škol či zkapacitnění školek - to je pouze zlomek aktivit, které mohou být v regionech díky evropským dotacím rozvíjeny.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty:

 • Obce, kraje a jimi zřízené organizace;
 • nestátní neziskové organizace.

 Na co lze získat dotaci: 

 • výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy;
 • výstavbu a modernizaci cyklostezek, cyklotras a chodníků;
 • pořízení nízkoemisních vozidel veřejné dopravy;
 • výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů sociálních služeb a komunitních center;
 • výstavbu, rekonstrukci či pořízení sociálních bytů;
 • infrastrukturu pro poskytování zdravotních a psychiatrických služeb;
 • výstavbu, stavební úpravy a vybavení MŠ, ZŠ, SŠ, domů dětí a mládeže či školních družin;
 • revitalizaci významných kulturních památek;
 • zpřístupnění nadregionálních knihoven a muzeí.
 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Letiště Leoše Janáčka

  veřejný dopravce

  dotace na obnovu přistávací plochy

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Třebíč

  město

  dotace na modernizaci hřiště v areálu ZŠ

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Velká Bíteš

  město

  dotace na rekonstrukci náměstí

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Brno

  statutární město

  dotace na revitalizaci památky Špilberk

Realizované dotační projekty

 • Město Tišnov

  Město Tišnov - Technická a komunikační infrastruktura

  Město Tišnov získalo z IROP dotaci ve výši téměř 13 mil. Kč. Cíle projektu bude dosaženo implementací datového centra, nových a upravených informačních systémů a jejich funkcionalit do prostředí žadatele a jejich zprovoznění.

 • SŠTE Brno, Olomoucká, p.o.

  SŠTE Brno, Olomoucká, p.o. - Dotace na centrum přesného strojírenství

  SŠTE Olomoucká v Brně získala z IROP dotaci ve výši 22 mil. Kč na svůj projekt Centrum přesného strojírenství. Předmětem projektu je modernizace strojního vybavení SŠTE pro výuku odborného výcviku oborů Obráběč kovů a Mechanik seřizovač. Dojde k modernizaci zdrojů a koupi CNC frézek.

   

 • Město Mikulov

  Město Mikulov - Dotace na zkapacitnění MŠ Habánská

  Město Mikulov získalo z IROP dotaci ve výši téměř 13 mil. Kč na zkapacitnění své mateřské školy a zajištění bezbariérovosti. Díky projektu tak bude moci nabídnout rodičům malých dětí o 28 míst více než doposud.

 • Obec Vikýřovice

  Obec Vikýřovice - Dotace na zkapacitnění MŠ ve Vikýřovicích

  Obec Vikýřovice získala z IROP dotaci ve výši téměř 13 mil. Kč na zkapacitnění své mateřské školy. Rekonstrukcí bude vybudována třída pro 24 dětí, potřebné zázemí pro děti od 2 do 6 let i pracovníky mateřské školy. Součástí jsou i  bezbariérové úpravy, herní prvky a zeleň.

 • Statutární město Brno

  Statutární město Brno - Dotace na přístavbu MŠ v městské části Brno - Jehnice

  Statutární město Brno získalo z IROP pro svou městskou část v Jehnicích dotaci ve výši téměř 30 mil. Kč na přístavbu mateřské školy. Cíle projektu jsou zvýšení kapacity MŠ o 16 dětí, možnost přijímat děti před dovršením věku 3 let a umožnění dřívějšího návratu rodičů dětí do zaměstnání.

 • SŠTE Brno, Olomoucká, p.o.

  SŠTE Brno, Olomoucká, p.o. - Dotace na centrum progresivních průmyslových technologií

  SŠTE Olomoucká v Brně získala z IROP dotaci ve výši 36 mil. Kč na svůj projekt Škola progresivních průmyslových technologií. Projekt spočívá ve vybudování odborných učeben včetně nezbytného zázemí SŠTE Brno, Olomoucká.

 • Gymnázium J. G. Mendela a I. Německé zemské gymnasium

  Gymnázium J. G. Mendela a I. Německé zemské gymnasium - Dotace na nové odborné učebny

  Dva žadatelé, a sice Gymnázium J. G. Mendela a I. Německé zemské gymnasium uspěli se svými žádostmi o dotaci v IROP a získali tak 16 mil. Kč. na vybudování odborných učeben.

 • Obec Želešice

  Obec Želešice - Dotace na přístavbu a rekonstrukci ZŠ

  Obec Želešice získala z IROP dotaci ve výši bezmála 22 mil. Kč na přístavbu a rekonstrukci své základní školy. Projekt spočívá v přístavbě nového objektu při stávajícím areálu ZŠ Želešice. V prostorách přístavby vzniknou nové odborné učebny a kabinety k těmto učebnám.

 • Město Mikulov

  Město Mikulov - Dotace na odborné učebny při ZŠ Valtická

  Město Mikulov získalo z IROP dotaci ve výši 17 mil. Kč na půdní vestavbu stávající ZŠ Mikulov, Valtická, a to konkrétně jejího detašovaného pracoviště situovaného na ulici Pavlovská. V půdních prostorách vzniknou dvě nové odborné učebny a kabinety k těmto učebnám.

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Dotace na odborné učebny ZŠ Klášterní

  Město Moravský Krumlov získalo z IROP dotaci ve výši téměř 17 mil. Kč na stavební úpravy a nadstavbu stávající budovy ZŠ Klášterní. Projekt je zaměřen na vybudování nadstavby v 2. nadzemním podlaží, kde budou umístěny nové odborné učebny.

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na rekonstrukci základní školy

  Město Velká Bíteš získalo z IROP a OPŽP dotaci v souhrnné výši téměř 43 mil. Kč na rekonstrukci základní školy. Projekty spočívají ve vybudování odborných učeben včetně nezbytného zázemí školského komplexu ZŠ Velká Bíteš - Tišnovská. Celý objekt bude následně zateplen.

 • Obec Dolní Věstonice

  Obec Dolní Věstonice - Dotace na nové učebny ZŠ

  Obec Dolní Věstonice získala z IROP dotaci ve výši 16 mil. Kč. Projekt spočívá ve stavebních úpravách ZŠ Dolní Věstonice, kdy dojde k půdní vestavbě, kde budou umístěny: počítačová učebna, učebna pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnická učebna. Dále zde bude vybudován kabinet a sociální zařízení.

 • Obec Olšany

  Obec Olšany - Dotace na půdní nástavbu ZŠ

  Obec Olšany získala z IROP dotaci ve výši téměř 12 mil. Kč. Projekt spočívá ve stavebních úpravách Základní školy v Olšanech při které dojde k nástavbě 3. NP. V nové nástavbě bude umístěna odborná jazyková učebna a odborná přírodovědná učebna. V projektu je počítáno také s vybudováním výtahu.

 • Dopravní podnik města Brna, a.s.

  Dopravní podnik města Brna, a.s. - Dotace na pořízení trolejbusů

  Brněnský dopravní získal z IROP dotaci ve výši 80 mil. Kč na nákup nízkopodlažních trolejbusů pro městskou hromadnou dopravu.  Dopravní podnik tak znovu přispěje k rozvoji bezemisní dopravy ve městě Brně.

 • ČSAD Frýdek-Místek a.s.

  ČSAD Frýdek-Místek a.s. - Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek

  ČSAD Frýdek-Místek získal z IROP dotaci ve výši 80 mil. Kč na pořízení 6 elektrobusů pro MHD Hranice a 2 CNG autobusů pro MHD Frýdek-Místek.

   

 • ČSAD Havířov a.s.

  ČSAD Havířov a.s. - Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro MHD Havířov

  ČSAD Havířov získal z IROP dotaci ve výši 79 mil. Kč na pořízení nových vozů hromadné dopravy. V rámci projektu dojde k obnově vozového parku MHD Havířov ,bude pořízeno 8 CNG bezbariérových a nízkopodlažních autobusů a 3 bezbariérové a nízkopodlažní elektrobusy.

 • ČSAD Karviná a.s.

  ČSAD Karviná a.s. - Přestupní terminál Orlová

  ČSAD Karviná získal z IROP dotaci ve výši 21 mil. Kč na rekonstrukci svého dopravního terminálu. V rámci rekonstrukce vznikne nová správní budova (stávající bude odstraněna), bude optimalizován počet refýží a zastávek, vznikne přístřešek pro 32 kol a parkoviště pro 29 automobilů.

 • ČSAD Havířov a.s.

  ČSAD Havířov a.s. - Zavedení telematiky

  ČSAD Havířov získal z IROP dotaci ve výši téměř 11 mil. Kč. Předmětem projektu je zavedení telematiky ve společnosti ČSAD Havířov a.s. a modernizace odbavovacích a platebních systémů. Žadatel tak zvýší atraktivitu veřejné dopravy a zastaví trend klesajícího počtu cestujících.

 • ČSAD Karviná a.s.

  ČSAD Karviná a.s. - Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro MHD Karviná a MHD Orlová

  ČSAD Havířov získal z IROP dotaci ve výši 60 mil. Kč na pořízení nových vozů hromadné dopravy. Dojde k pořízení 9 CNG bezbariérových a nízkopodlažních autobusů a 1 elektrobusu.

  usy.

 • Obec Kostelec

  Obec Kostelec - Dotace na novostavbu ZŠ a MŠ

  Obec Kostelec získala z IROP dotaci ve výši více než 45 mil. Kč na základě dvou žádostí o dotaci, které se týkaly zkapacitnění MŠ a vybudování nových odborných učeben ZŠ. Součástí projektu je rovněž stavba nové tělocvičny, stravovacích prostor a přilehlých venkovních prostor. Celková investice činí téměř 100 mil. Kč.

 • ČSAD Frýdek-Místek a.s.

  ČSAD Frýdek-Místek a.s. - Pořízení bezemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

  ČSAD Frýdek-Místek získal z IROP dotaci ve výši 23 mil. Kč na pořízení dvou elektrobusů. V rámci projektu dojde k rozšíření vozového parku MHD Frýdek-Místek o 2 plně bezbariérové a nízkopodlažní autobusy s pohonem na elektřinu.

 • Statutární město Brno

  Statutární město Brno - Dotace na regeneraci Špilberku

  Projekt o finančním objemu cca 150 mil. Kč byl zaměřen na zvýšení obslužnosti veřejnosti z hlediska kulturně-historické. Byly vytvořeny podmínky pro vybudování center informačního, kulturně-historického a edukačního.

 • Letiště BRNO

  Letiště BRNO - Dotace na výstavbu odletové haly

  Díky dotaci byla vznikla nová budova odletové haly letiště Brno-Tuřany. Celková přidělená dotace převýšila 51 mil. Kč a napomohla posunout letiště k evropským i Schengenským standardům.

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na rekonstrukci náměstí

  Díky získané dotaci došlo k celkové rekonstrukci náměstí. Byla řešena tehdejší neatraktivita a zastaralost technické a doprovodné infrastruktury. Celkové náklady se vyšplhaly na 50 mil. Kč.

 • Dopravní podnik města Brna

  Dopravní podnik města Brna - Dotace na autobusy

  Brněnský dopravní podnik uspěl se všemi žádostmi o dotaci ve výzvě č. 20 IROP, zaměřené na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel hromadné dopravy. Získal tak dotaci v úhrnné výši 411 mil. Kč na pořízení 60 CNG autobusů.

 • Město Chropyně

  Město Chropyně - Dotace na cyklostezky

  Městu Chropyni dotace na výstavbu cyklostezky Chropyně - Plešovec zlepšila turistickou atraktivitu a zároveň zvýšila bezpěčnost sportovců i rekreantů na trase.

 • Krajská zdravotní

  Krajská zdravotní - Dotace na vybavení

  Dotace pomohla Krajské zdravotní s pořízením vybavení, které bude sloužit úplně těm nejmenším. Nové vybavení zlepší kvalitu péče o nedonošené děti.

 • Statutární město Zlín

  Statutární město Zlín - Dotace na rekonstrukci

  Statutární město Zlín požádalo o dotaci na rekonstrukci objektu ve svém centru. Získaná finanční podpora pomohla vybudovat společensko-kulturní a vzdělávací centrum.

 • Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava

  Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava - Dotace na centrum sociálních služeb

  Díky dotaci vznikly prostory pro poskytování kvalitních služeb osobám ohrožených sociálním vyloučením, rekonstruované prostory slouží zejména motivačním a poradenským aktivitám a zvyšování kvalifikačních kompetencí.

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Dotace na rekonstrukci zámku

  Město Moravský Krumlov získalo z IROP dotaci ve výši 101 mil. Kč na rekonstrukci Zámku Moravský Krumlov, který byl městem před nedávnem odkoupen. Předmětem projektu je rekonstrukce jižního křídla zámku a restaurování části arkádových chodeb v Moravském Krumlově.

Zobrazit další

Další reference

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Dotace na rekonstrukci zámku

  Město Moravský Krumlov získalo z IROP dotaci ve výši 101 mil. Kč na rekonstrukci Zámku Moravský Krumlov, který byl městem před nedávnem odkoupen. Předmětem projektu je rekonstrukce jižního křídla zámku a restaurování části arkádových chodeb v Moravském Krumlově.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno