X
 

Dotace na energetické úspory

Potřebujete uspořit na účtech za energie či vyměnit starý energeticky nevyhovující stroj za nový? Pomůžeme Vám získat dotaci na energetické úspory! Aktuálně se nabízí celá paleta opatření na úspory, takže samotné zateplení obálky budovy je jen začátek.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty: 

 • Obce všech velikostí, města, kraje a jimi zřízené organizace;
 • podnikatelé;
 • vlastníci bytových domů, SVJ.

Na co lze získat dotaci: 

 • Zateplení obálky budovy, výměna oken, dveří, výměna zdroje vytápění, instalace fotovoltaických panelů včetně akumulace, systémy využívající odpadní teplo;
 • výměna osvětlení, instalace fotovotlaické elektrárny či jiného zdroje obnovitelné energie, modernizace rozvodů, instalace kogenerační jednotky;
 • výměna výrobních technologií za energeticky méně náročné nebo účinnější;
 • pořízení elektromobilu, dobíjecích neveřejných stanic pro elektromobily.
 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Brno

  statutární město

  dotace na zateplení základních škol

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  EZÚ

  elektrotechnický zkušební ústav

  dotace na zateplení a výměnu oken

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Sporten

  výrobce lyží

  dotace na úsporu energií ve výrobě

Realizované dotační projekty

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na rekonstrukci základní školy

  Město Velká Bíteš získalo z IROP a OPŽP dotaci v souhrnné výši téměř 43 mil. Kč na rekonstrukci základní školy. Projekty spočívají ve vybudování odborných učeben včetně nezbytného zázemí školského komplexu ZŠ Velká Bíteš - Tišnovská. Celý objekt bude následně zateplen.

 • Městská část Praha 11

  Městská část Praha 11 - Rekonstrukce objektu Střední školy

  Městská část Praha 11 získala z OPŽP dotaci ve výši téměř 14 mil. Kč. Předmětem projektu je zateplení Střední školy managementu a služeb s.r.o. situované v městské části Praha 11. Stavební úpravy spočívají v komplexním zateplení fasády budovy, provedení nového oplechování a ve výměně okenních a dveřních výplní otvorů.

 • R - FIN

  R - FIN - Dotace na zateplení výrobní haly

  Projekt  spolešnosti R - FIN ve Fulneku řešil opravu světlíků a zateplení střešního pláště, čímž došlo k úspoře energie na vytápění a zlepšily se tepelně izolační vlastnosti budovy. Celkové způsobilé výdaje činily 10,5 mil. Kč a dotace 5,2 mil. Kč.

 • Fakultní nemocnice Brno

  Fakultní nemocnice Brno - Dotace na zateplení hlavní budovy

  Projekt zateplení hlavní budovy Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je jedním z největších projektů na zateplení veřejných objektů v ČR připravených pro strukturální fondy. Rozpočet dosáhl několika stovek milionů Kč.

 • Mlékárna Olešnice

  Mlékárna Olešnice - Dotace na úsporu energie

  Pro klienta jsme realizovali více projektů jejichž předmětem bylo zateplení, zlepšení účinnosti výroby či výměna osvětlení společnosti. Cílem těchto opatření byla konečná úspora energií.

 • ALFA PLASTIK

  ALFA PLASTIK - Dotace na náhradu vstřikovacích strojů

  V rámci projektů společnost pořídila dva nové vstřikovací stroje, jako náhradu za původní zastaralé a energeticky nevyhovující. Cílem této výměny bylo především snížení spotřeby primárních zdrojů energie.

 • bp služby

  bp služby - Dotace na zateplení a osvětlení

  V rámci úspor energií společnost zateplila a rekonstruovala střechy, zateplila stěnové konstrukce, vyměnila okna, vyměnila dveře a instalovala LED osvětlení. Díky realizaci těchto opatření bylo dosaženo výrazné úspory energií v objektech.

Zobrazit další

Další reference

 • VUES Brno

  VUES Brno - Dotace na energetická opatření

  V podniku VUES Brno byla provedena energeticky úsporná opatření. Byly vyměněny a optimalizovány otopné systémy. Snížila se tepelná ztrátovost v rozvodech i v budově a byly využity alternativní zdroje vytápění. Výše dotace přesáhla 6 mil. Kč.

 • Fakultní nemocnice Brno

  Fakultní nemocnice Brno - Dotace na zateplení hlavní budovy

  Projekt zateplení hlavní budovy Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je jedním z největších projektů na zateplení veřejných objektů v ČR připravených pro strukturální fondy. Rozpočet dosáhl několika stovek milionů Kč.

 • Město Kunovice

  Město Kunovice - Dotace na energetickou úsporu

  Základní škola Červená cesta ve městě Kunovice získala dotaci na zlepšení své energetické náročnosti. Díky tomu ročně ušetří nemalé náklady.

 • Obec Korouhev

  Obec Korouhev - Dotace na energetická opatření

  Obec Korouhev úspěšně zažádala o dotaci na snížení energetické náročnosti objektu základní školy.

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na energetická opatření

  Ve spolupráci s městem Adamov jsme získali nejednu dotaci. Tento projekt získal finanční podporu na snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy P.  Jilemnického.

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Dotace na úsporná opatření

  Město Moravský Krumlov prostřednictvím RENARDS získalo dotaci na zlepšení energetický vlastností mateřské školy Husova. 

 • SPORTEN

  SPORTEN - Dotace na energeticky úsporná opatření

  Investicí byla realizována energeticky úsporná opatření v areálu firmy. Byl zřízen nový teplovodní zdroj a došlo k využití odpadního tepla ze spalovny v letních obdobích. Realizace přispěla k výrazným finančním úsporám.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno