X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 17 miliard korun

2016říj25

Otevřeny další výzvy pro podnikatele!

24.10.2015 ve večerních hodinách došlo k vyhlášení další vlny výzev podpory podnikání. Podnikatelé tak mohou žádat o dotaci na rekonstrukce svých objektů k podnikání, výdaje spojené se zahraničními veletrhy, vybudování školících středisek, vybudování datových center a v neposlední řadě výdaje mezd vývojářů software vč. mobilních aplikací a výdaje mezd nových zaměstnanců center sdílených služeb.

S ohledem na předpokládaný zájem je třeba začít na žádostech pracovat neprodleně.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka, 731 656 842, brunclik@renards.cz

2016říj24

Kanalizace a ČOV

Až do začátku příštího roku lze žádat o dotace ve výši 64 % na výstavbu nové kanalizace nebo na výstavbu či intenzifikaci čistírny odpadních vod. Příjem žádostí končí 19. ledna 2017, a proto není času na zbyt!


Pokud zamýšlíte realizaci projektu z oblasti vodohospodářské, neváhejte se obrátit na Ing. Petru Štantejskou, která Vám poskytne nezbytné informace.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO
?>