X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 17 miliard korun

2016srp18

Dlouho očekávaná výzva pro ZŠ je vyhlášena

Aktuálně je vyhlášená výzva z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na Infrastrukturu základních škol.
Žádosti lze předkládat od 29. 9. 2016 do 14. 2. 2017.

Žádat mohou školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi; kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji; subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; nestátní neziskové organizace; církve či církevní organizace; organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace na:

  • stavby a stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben (přírodních věd, technických oborů, jazykových oborů a IT učeben)
  • rekonstrukce a stavební úpravy zaměřené na zajištění bezbariérovosti
  • rozšíření kapacit kmenových učeben ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit
  • doplňkově lze do projektu zařadit výdaje spojené s konektivitou školy (internet), nákupem kompenzačních pomůcek či úpravou venkovního prostranství školy

 
Výše dotace činí 90 %. Více informací o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory z IROP, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2016srp01

100% úspěšnost v programu TRIO

V pátek Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky z první veřejné soutěže programu TRIO.

Jsme velmi rádi, že všichni klienti, kteří využili našich služeb, mohou začít realizovat svoje projekty, protože žádosti byly posouzeny kladně a dotace jim byla přidělena.

Neváhejte a pojďte do dalšího kola s námi i Vy!

Základní informace o programu TRIO naleznete zde a pro další informace či osobní setkání kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce