X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 17 miliard korun

2017bře08

Revitalizace a energetické úspory veřejných budov

Od dubna bude možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 %!

Podporovanými aktivitami např. jsou:
• zateplení pláště a výměna výplní;
• instalace fotovoltaického systému;
• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, v případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.

2017bře06

Ministerstvo zemědělství bude opět rozdělovat finanční prostředky v Programu rozvoje venkova

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Podpora bude poskytována v rámci následujících operací:


Zahájení činnosti mladých zemědělců: realizace podnikatelského plánu. Je vyčleněno 287,7 mil. Kč, výše podpory je 45 tis. EUR. Více informací naleznete zde.


Podpora agroturistiky: stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí včetně SW a HW. Je vyčleněno 200 mil. Kč, výše podpory 25 - 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.


Technické vybavení dřevozpracujících provozoven: stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy
v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; mokré sklady dříví. Je vyčleněno až 72 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.


Podpora obnovitelných zdrojů energie: výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv; výstavba
a modernizace bioplynové stanice. Je vyčleněno až 140,5 mil. Kč, výše podpory dle velikosti podniku 25 - 45 %
u výroby tvarovaných biopaliv a 60 - 80 % u bioplynové stanice. Více informací naleznete zde.


Podpora nezemědělských činností: investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí
k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Je vyčleněno 372,5 mil. Kč, výše podpory 25 - 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.


Vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě: provozní náklady spolupráce; přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií. Je vyčleněno cca 81 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.

 

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory investic do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, kontaktuje prosím Ing. Anetu Báčovou nebo Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO