X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 17 miliard korun

2017led09

Naplnění alokace Technologie IV ještě neznamená konec!

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že v programu Technologie IV došlo k naplnění alokace 1,8 mld. Kč a tudíž všechny další projekty budou přijímány do tzv. zásobníku. Dle našeho názoru je ale stále čas na podávání projektů, protože řada z již podaných nemusí být zpracována formálně správně nebo nedosáhne potřebného množství bodů. Proto nás neváhejte kontaktovat v případě, že máte zájem o pořízení nového vybavení.
Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Kubeša.

2017led02

Zrušení plánovaných celostátních výzev IROP

Na základě nově zveřejněného harmonogramu výzev IROP pro rok 2017 došlo ke zrušení celostátních výzev IROP, které byly původně plánovány na rok 2017. Konkrétně se jedná o tyto výzvy:

-    bezpečnost a chodníky podél komunikací (01/2017 – 07/2017)
-    zkapacitnění mateřských škol (01/2017 – 08/2017)
-    infrastruktura základních škol (09/2017 – 03/2018)
-    infrastruktura středních škol (05/2017 – 10/2017)
-    infrastruktura sociálních služeb (03/2017 – 08/2017)
-    infrastruktura komunitních center (04/2017 – 10/2017)
-    sociální podnikání (08/2017 – 01/2018)


Důvodem pro zrušení výzev je zpětný přesun finančních prostředků do již ukončených výzev v rámci těchto témat, a to s ohledem na značný převis finančního objemu již zaregistrovaných a hodnocených projektů. Zrušení se netýká již vyhlášených výzev. V návaznosti na tento fakt doporučujeme žadatelům, kteří plánovali předložit své projekty v těchto původně avizovaných výzvách IROP, aby se soustředili na jiné než celostátní výzvy IROP:


1)   Tzv. integrované nástroje (dle geografického umístění realizace projektu ITI, IPRÚ, CLLD). Aktuálně i v dalších měsících budou vyhlašovány výzvy jednotlivými zprostředkujícími subjekty, každá geografická oblast podporuje něco jiného a existuje šance, že právě na vašem území je podpora zaměřena v intencích plánovaného projektu. Předkládané projekty pak „soutěží“ pouze s projekty v daném území integrovaného nástroje (např. na území brněnské metropolitní oblasti).

2)   Národní dotační tituly – jednotlivá ministerstva každoročně vyhlašují výzvy ze svých kapitol rozpočtu, nejedná se tedy o prostředky EU. Tyto výzvy bývají zpravidla vyhlašovány 1x ročně a i zde je možnost získat nemalé dotace na plánované záměry např. v oblasti školství, dopravy a cyklodopravy.

 

Společnost RENARDS obě tyto oblasti monitoruje, v případě Vašeho zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO