X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 17 miliard korun

2016cec12

Dotace na vývoj softwaru, vybudování datového centra či centra sdílených služeb

Zaměstnáváte vývojáře software? Plánujete provozovat datové centrum nebo ho již provozujete a vyžaduje reinvestice? Připravujete se na zřízení nebo rozšíření centra sdílených služeb, kdy v Česku převezmete řízení některých činností v rámci globální skupiny?

Pokud ano, jste vhodným kandidátem na využití dotace až 45% na mzdy Vašich zaměstnanců, investice do budov a zařízení, nájem či další služby.
Jedná se o přímou dotaci na vynaložené náklady.
V případě zájmu o více informací neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka na tel. č. 731 656 842 nebo emailu brunclik@renards.cz.

V letošním roce je připravována rekordní finanční alokace v programu ICT a sdílené služby – přes 4 mld. Kč.

Tato příležitost se v příštích několika letech nemusí opakovat!


Další informace o  programu jsou pro Vás připraveny zde.

2016čer29

Potřebujete rozšířit či oživit městskou zeleň a nejen tu? Od srpna to nebude problém!

Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje mohou od poloviny srpna žádat o dotaci 60 % na zakládání ploch a prvků veřejné zeleně.

Podporované budou mj.:

  • parky, zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, apod.


Z oblasti obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru je možno zahrnout do projektu:

  • tůně, jezírka, mokřady, průlehy a jiné terénní sníženiny, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu, apod.


V rámci výzvy bude možné žádat i o další opatření, o kterých Vás rádi budeme informovat.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce